Beleggen en Vermogensbeheer:

In tijden van overvloed is het verstandig om reserves te
kweken voor een later tijdstip. Maar ook als u al reserves heeft zult u
moeten zorgen dat deze reserves op peil blijven. Beleggen is hier de
aangewezen methode. Er is echter een ‘maar’ aan verbonden. Beleggen kan
bijzonder risicovol zijn, waardoor uw op te bouwen of reeds opgebouwde
reserves niets of bijna niets meer waard blijken op het moment dat u ze
nodig heeft.Een assurantiekantoor kan u helpen bij het verantwoord beleggen! Wij
hebben ons verbonden aan meerdere vermogensbeheerders, die zeer
zorgvuldig omgaan met een vermogen dat u reeds hebt opgebouwd. Maar ook
voor de spaarders, die meer willen dan de relatief lage rente op een
spaarrekening, hebben wij uitstekende mogelijkheden.

Vermogensbeheer:

U bent reeds in het bezit van een fors kapitaal. Dit
kan op vele manieren in uw bezit zijn gekomen:
 • Erfenis
 • Verkoop van roerend en/of onroerend goed
 • Gewoon gespaard
 • En vele andere manieren, waardoor u
  kapitaal heeft opgebouwd
Wanneer u momenteel geen directe bestemming heeft voor het kapitaal,
dat u bezit en u wilt uw vermogen op een verantwoorde manier beleggen,
dan kunnen wij u in contact brengen met vermogensbeheerders, die uw
vermogen op de door u gewenste manier zullen beleggen. De expertise van
deze vermogensbeheerders zal er voor zorgen, dat u een zo hoog mogelijk
rendement maakt met zo min mogelijk risico. In overleg met u wordt
gekozen voor beleggen met een laag of een hoog risico.

Sparen in spaarrekeningen en beleggingsfondsen

U bent niet in het bezit van een fors
kapitaal, maar wilt dat wel graag opbouwen. Om dit te bereiken zijn er
vele mogelijkheden. Wij kunnen u op de volgende manieren daarbij
begeleiden:
 • Banksparen via bedrijfsspaarregelingen
  (o.a. spaarloon), geen kosten – laag rendement – geen risico
 • Sparen via een levensverzekering (in
  combinatie met risicoverzekeringen), hoge kosten – laag tot hoog
  rendement – laag tot gemiddeld risico
 • Sparen via beleggingsrekening van
  levensverzekering maatschappij, lage kosten – gemiddeld tot hoog
  rendement – laag tot gemiddeld risico
Sparen kan dus op verschillende manieren. Sparen is vaak
ook heel persoonlijk. Om over de juiste manier van aanpak te kunnen
beslissen is het noodzakelijk om te bepalen hoeveel er gespaard kan
worden en welk doel wordt beoogd.

De ‘passieve’ spaarder zal meestal kiezen voor een spaarrekening bij een bank
en zal daarbij weinig risico lopen, maar ook genoegen moeten nemen met een laag
rendement.

De ‘actieve’ spaarder wil meer en zal een hoger risico willen nemen om meer
rendement te maken. Om te voorkomen dat u ‘door de bomen het bos niet meer
ziet’, is het verstandig u goed te laten voorlichten. Een Assurantiekantoor kan u
daarbij uitstekend begeleiden en de adviezen zijn nog gratis ook!

Nieuwe belastingwetgeving m.i.v. 1 januari 2001

In het belastingstelsel 2001 gaat u te maken krijgen met de zogeheten
‘rendementsheffing’. Boven een algemene vrijstelling van €37.463,- (€
17.00,-) per persoon aan vermogen ( w.o. spaartegoeden bij de bank, waarde van
beleggingen, waarde van kapitaalverzekeringen, 2e huis e.d.), zal belasting
worden geheven. Er wordt door de belastingdienst uitgegaan van een rendement van
4%. Over dit rendement dient dan 30% belasting te worden betaald. Let wel, het
rendement van 4% is fictief, dus niet het werkelijke rendement dat gemaakt wordt
telt! Het komt er in het kort op neer dat u 1,2% (30% van 4%) belasting gaat
betalen over de economische waarde van uw bezittingen, verminderd met de
vrijstelling en de gerelateerde schulden.

Het dus van het grootste belang om een zo hoog mogelijk rendement te maken
over uw vermogen!