Een beleggingsfonds is een collectieve manier van beleggen waarbij wordt geïnvesteerd in een grote variëteit aan aandelen en obligaties. Een beleggingsfonds is vaak een naamloze vennootschap waar individuele beleggers instappen en daarmee dus indirect beleggen in aandelen, obligaties, onroerend goed, enz.

De kracht van een beleggingsfonds is dat het voor de meeste individuele beleggers niet haalbaar is om zo een breed portfolio aan te houden. Het bundelen van krachten biedt daarnaast nog verschillende andere voordelen om als particulier deel te nemen aan een beleggingsfonds.

Diversiteit & Risico

Een van de grootste voordelen van collectieve investeringen het verminderen van risico door een zo breed mogelijk portfolio aan te houden. Hoe groter de spreiding van het kapitaal, des te lager het risico. Een grote spreiding is normaal gesproken praktisch onmogelijk voor een individuele belegger, waardoor beleggingsfondsen extra aantrekkelijk zijn.

Kostenreductie

Een ander groot voordeel van beleggingsfondsen is dat de transactiekosten relatief laag zijn. Dit heeft wederom te maken met spreiding. Transactiekosten zijn afhankelijk van de grootte en het aantal beleggingen. Als een individuele belegger een groot aantal investeringen aan gaat, zullen de kosten stijgen. Het bundelen van kapitaal door deelname aan een beleggingsfonds zorgt er dus voor dat dezelfde transactiekosten slechts een fractie van de gehele investering uitmaakt.