Wat zijn de kosten van beleggen?

Beleggen kost geld. U maakt voor elke transactie kosten. Gezien de kosten van het beleggen via de Bliq-methode anders zullen zijn dan via een andere methode hebben wij een berekening gemaakt van deze kosten.

Uiteraard dient u rekening te houden met de transactiekosten van de aan- en verkoop van aandelen. Bliq heeft een klein onderzoek gedaan naar de hoogte van deze kosten. Hierbij hebben we gerekend met de tarieven en andere data van de internetbroker Binck. Dit omdat Binck meer dan 300.000 klanten in Nederland heeft, waarvan u er wellicht ook een bent. Uit het onderzoek blijkt de particuliere klant van Binck gemiddeld zo’n € 26.502,62 op een effectenrekening heeft staan en gemiddeld 36,05 transacties in 2009 gedaan heeft.

We hebben op basis van deze gegevens uitgerekend wat de transactiekosten zullen zijn. Daarnaast hebben we ook berekend wat deze kosten zijn wanneer u volgens de Bliq-methode belegt.

Rekenvoorbeeld:

Beleggen op de Nederlandse beurs volgens de modelportefeuille

U wilt € 26.502,62 in aandelen beleggen op de Nederlandse beurs. Indien u dit doet volgens de Bliq-methode zou u dan gemiddeld voor € 2.208,55 per bedrijf aan aandelen kopen. U koopt immers maandelijks maximaal één aandeel aan, dus 12 in een jaar. U doet dus maximaal één keer per maand een aankooptransactie. Dit zou u bij Binck € 10,21 kosten (€ 8 vaste kosten + 0,10% van de transactiewaarde met een minimum van € 10,- per transactie). Aan aankooptransactiekosten zult u jaarlijks dan € 122,52 kwijt zijn

Volgens de Bliq-methode doet u wanneer u een nieuw aandeel koopt, een andere verkopen. Er vinden daarom ook maximaal 12 verkooptransacties plaats, waarmee het totaal aan transacties op 24 uit komt. Wanneer u vanaf begin 2009 volgens de modelportefeuille van Nederland belegd had, zou u een rendement gemaakt hebben van 32,77%. De waarde van uw aandelen per bedrijf zou dan gestegen zijn naar € 2.932,29. De transactiekosten zouden dan € 10,93 per transactie bedragen. Dit betekent dat de jaarlijkse transactiekosten dan € 253,69 zouden zijn. U zou dan 0,72% kwijt zijn van de totale waarde van uw aandelen eind 2009, exclusief uw abonnementskosten van Bliq, welke in de toekomst op jaarbasis € 120 zullen bedragen. Inclusief deze abonnementskosten zou u dan 2,10% kwijt zijn aan kosten.

Had u belegd in de AEX, dan zou u een rendement gemaakt hebben van 29,86%. Wanneer we uit gaan van het gemiddelde aan transacties van 36,05 per jaar, zou u aan aankooptransacties jaarlijks zo’n € 180,25 kwijt zijn en aan verkooptransacties ook € 180,25. In totaal zou u jaarlijks € 360,50 aan transactiekosten kwijt zijn, meer dan € 100 extra dan wanneer uw volgens de Bliq-methode belegd zou hebben. En…

Volgens dezelfde methode zou u na aftrek van deze kosten een additioneel rendement gemaakt hebben van 2,86%, oftewel € 651,23 meer.

Rekenvoorbeeld:

Beleggen op de Europese beurs

U wilt € 26.502,62 in aandelen beleggen op de Europese beurs. Doet u dit volgens de Bliq-methode, dan zou u gemiddeld voor € 1104,28 per bedrijf aan aandelen kopen. U koopt immers maandelijks maximaal twee aandelen aan, wat neer komt op 24 per jaar. U doet dus twee keer per maand een aankooptransactie. Dit zou u bij Binck € 16,66 per transactie kosten, (€ 15 vaste kosten + 0,15% van de transactiewaarde), wat neer komt op € 399,84 aan jaarlijkse aankooptransactiekosten.

Er vinden uiteraard ook maximaal 24 verkooptransacties plaats, waarmee het totaal aan transacties op 48 uit komt. Wanneer u vanaf begin 2009 volgens de Europese modelportefeuille belegd had, zou u een rendement gemaakt hebben van 70,53%. De waarde van uw aandelen per bedrijf zou dan gestegen zijn naar € 1.883,12, waardoor de transactiekosten van de verkoop € 17,18 per transactie zouden bedragen. Dit betekent dat totale kosten aan transactiekosten dan € 827,55 per jaar zouden zijn. U zou dan 1,83% kwijt zijn van de totale waarde van uw aandelen eind 2009, exclusief uw abonnementskosten van Bliq. Inclusief deze abonnementskosten zou u dan 2,47% aan kosten kwijt zijn.

Onze benchmark, de DJ Stoxx 50(P)-EURO, heeft in 2009 een rendement gemaakt van 20,31%. Wanneer we uit gaan van het gemiddelde aan transacties van 36,05 per jaar, zou u aan aankooptransacties jaarlijks zo’n € 310,21 kwijt zijn en aan verkooptransacties € 318,14. In totaal jaarlijks dus € 628,28 aan transactiekosten, beduidend minder dan wanneer uw volgens de Bliq-methode belegd zou hebben. Maar…

Ook hier geldt dat u volgens deze methode een additioneel rendement gemaakt zou hebben van € 13.189,62, oftewel 49,02% meer!

Hoeveel zullen de kosten voor u bedragen

Wat voor u de kosten van het beleggen volgens de Bliq-methode zullen zijn hangt af van het vermogen dat u wilt investeren in aandelen. Naarmate dit vermogen hoger is, des te lager de transactiekosten en het Bliq-abonnement relatief zullen zijn. U zult voor uzelf moeten bepalen wat voor u acceptabele kosten zijn. Vindt u bijvoorbeeld 2,30% aan transactiekosten voor het beleggen op de Europese beurs veel, dan kunt u altijd nog beleggen op een beurs waarvoor er lagere transactiekosten gelden.

Wat betreft de abonnementskosten van Bliq, deze zullen slechts een klein percentage van uw rendement bedragen, voor de Nederlandse beurs en Europese beurs respectievelijk 1,38% en 0,64% op basis van de rekenvoorbeelden.