Als belegger moet je ten eerste voor jezelf bepalen wat het doel is van je beleggingen. Wat wil je ermee doen en wanneer heb je het nodig? Wat voor rendement wil je behalen en hoeveel risico wil je en kun je lopen? Met deze vragen kan je risicoprofiel bepaald worden.

Wanneer je dit bepaald hebt, heb je pakweg drie mogelijkheden om te beleggen:

Zelf beleggen

Om zelf te beleggen dien je enig verstand van beleggen te hebben. Je moet namelijk zelf een beleggingsportefeuille opbouwen en beheren. Je zult hiervoor veel tijd moeten uittrekken om tot een goede en gespreide portefeuille te komen. Je zult je moeten verdiepen in de bedrijven waarin je belegt, in de industrie waarin zij opereren en je zult ook de risico’s moeten inschatten. Tegenwoordig bestaat een portefeuille ook nog eens veelal uit aandelen wereldwijd. Wanneer je een portefeuille hebt samengesteld, zul je snel moeten kunnen inspelen op wereldwijde ontwikkelingen om je extra rendement te behalen en verliezen te kunnen beperken.

Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds is een verzameling van aandelen en/of obligaties. Meerdere beleggers investeren in zo’n fonds waardoor een groter vermogen verzameld kan worden om zo een grotere spreiding van hun portefeuille te bereiken. Zo kan immers het risico verkleind worden. Ook wordt zo’n beleggingsfonds beheert door een fondsbeheerder, zodat je zelf niet alles in de gaten hoeft te houden. Grote nadelen van zo’n beleggingsfonds zijn het feit dat de strategie die gevolgd wordt niet transparant is en een beleggingsfonds hoge kosten met zich mee brengt. Ook is een beleggingsfonds vaak te groot om snel te kunnen inspelen op marktontwikkelingen.

Vermogensbeheer

Een andere optie is om je vermogen te laten beheren door een vermogensbeheerder. Deze bepaalt met jou je risicoprofiel en belegt en beheert vervolgens op basis hiervan je vermogen. Welk beleggingsstrategie deze volgt, is afhankelijk van het beleid van de vermogensbeheerder. Vaak heb je een aanzienlijk vermogen nodig om gebruik te kunnen maken van een vermogensbeheerder. Uiteraard vragen ook zij een fee voor het beheren.

Waarom nu zelf beleggen?

Simpelweg omdat je hogere rendementen kunt behalen en dit minder kosten met zich mee brengt. “Maar hiervoor heb ik toch verstand van beleggen nodig” en “Dit kost mij te veel tijd”, denk je nu wellicht. Dit hoeft niet, als je belegt volgens onze Klop-de-Beurs methode. Onze succesvolle methode is transparant en stelt je in staat om zelf te beleggen zonder dat je veel verstand van beleggen nodig hebt of veel tijd moet investeren.

Wacht niet langer en ervaar hoe gemakkelijk zelf beleggen kan zijn.
1 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.